BASIM SÜREÇLERİ VE İŞ AKIŞ ŞEMASI

/BASIM SÜREÇLERİ VE İŞ AKIŞ ŞEMASI
BASIM SÜREÇLERİ VE İŞ AKIŞ ŞEMASI 2018-03-14T14:37:25+03:00

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BASIMEVİ MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET ALANI, BASIM SÜREÇLERİ VE İŞ AKIŞ ŞEMASI

Basımevi Müdürlüğünde, Üniversitemiz Rektörlük, Fakülte, Yüksekokul, Enstitüleri ayrıca Yüksek Öğretim Kurulu ve Resmi Kurumlar tarafından talep edilen kitap, dergi, bülten, katalog, sertifika, diploma, broşür, afiş, kartvizit  vb. eğitim materyallerinin  basım  işleri yapılmaktadır.

Süreçler;

1-    Basım talebinde bulunan kurum yada birimlerden, yapılacak işlerle ilgili dökümanların ve sipariş yazısının gelmesinden sonra İşletme Bölümü tarafından iş kartı açılarak Grafik-Dizgi birimlerinde tasarım ve hazırlık çalışmaları başlatılır. Üniversitemiz birimleri tarafından bastırılacak kitap, dergi vb. yayınların basımına üniversite yönetim kurulu kararı alındıktan sonra geçilir. Yayın potansiyelimizin saptanması ve kurumsal yayınlarımızın bilinmesi açısından kitap, dergi vb. yayınlarda üniversitemizin ambleminin kullanılması ve üniversite yayın numarası alınması üniversite aidiyeti bakımından önemli görülmektedir.

2-    Grafik-Dizgi birimlerinde son şekli verilen ve bir çıktıları alınan işler, basılabilir onayı alındıktan sonra kalıpları çekilerek baskı atölyesine gönderilir.

3-    Stokta bulunan kağıt, boya, tutkal, karton, zarf vb. malzemeler kullanılarak basım işlemi başlatılır. Özel istekler var ise (depoda bulunmayan ebat, cins yada renkte kağıt, karton, zarf gibi) Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne satın alınması için talep yapılır. Ayrıca yıl içinde ihtiyaç duyulabilecek ve öngörülebilen malzemeler toplu olarak alınır.

4-    Alımı yapılan malzemeler için Taşınır İşlem Birimi tarafından DMİS üzerinden TİF ve Muayene Komisyon Raporu düzenlenerek, giriş-çıkış kayıtları hazırlanır, ihtiyaç bildiren bölümlere teslim edilir.

5-    Baskı Atölyesinde ofset ve tipo makinelerinde basımı yapılan işler daha sonra Cilt Atölyesinde kırım, kapak takma, harman çekme, dikiş, paketleme işlemleri yapılarak, sipariş veren birimlere gönderilmek üzere İşletme Bölümüne teslim edilir.

6-    İşletme Bölümü işlemleri biten ürünlerin sevkiyatını yaparak iş kartlarını faturalama birimine gönderir. Burada gerekli maliyet hesabı çıkarılarak fatura kesilir ve bu faturalar ödenmesi için ilgili kurumlara imza karşılığında teslim edilir.